ΛΑΜΠΕΣ No 1
No 13 (19)
No 12 (18)
No 11 (17)
ΛΑΜΠΑ No 3
No 15
No 16
No 14
No 2
ΛΑΜΠΟΓΥΑΛΑ
No 2
No1
No3
μηχανισμός
φυτίλι
ΛΑΜΠΕΣ ΘΥΕΛΛΗΣ
Τσεχία
Κίνα A
Κίνα B
Αρωματικές Πέρλες

 

ΣΩΤ. Δ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΚΕΝΑ - 322 00 ΠΥΛΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΗΛ. 22630 31382 - ΦΑΞ: 22630 31387, e-mail: lampoil@lubricants-chemicals.gr