ΧΗΜΙΚΑ - ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Χημικά - διαλύτες για όλες τις εφαρμογές της βιομηχανίας:

 • WHITE SPIRIT
 • HEXANΕ
 • SHELLSOL A / D / H / TD κλπ
 • TOLUENE D
 • XYLENE D
 • METHANOL (ΜΕΤ)
 • ACETON
 • METHYL PROXITOL AC
 • METHYL PROXITOL
 • BUTYL ACETATE
 • MEC
 • ISOPROPYL ALCOHOL (μετουσιωμένη)

... και πολλά ακόμη προϊόντα για εξειδικευμένες εφαρμογές.

Αμεση παράδοση στο χώρο του πελάτη.