σελίδες 1 2 3 4 PREVIOUS
 
 
Οδηγός Λιπαντικών
Υδραυλικά συστήματα Shell Tellus, Shell Tellus T,
Shell Tellus S, Shell Irus,
Shell Naturelle
Λιπαντικά κλωστοϋφαντουργίας Shell Vexilla A, Shell Vexilla G,
Shell Vexilla S
Υγρά κοπής και διαμόρφωσης Shell Sitala, Shell Adrana,
Shell Metalina, Shell Fenella
Αμιγή λιπαντικά κατεργασίας Shell Garia, Shell Macron
Λιπαντικά βιομηχανίας τροφίμων Shell Cassida
Κυκλοφοριακά συστήματα και έδρανα Shell Vitrea
Shell Morlina
Μειωτήρες Shell Omala, Shell Omala F,
Shell Omala HD, Shell Omala RL,
Shell Tivella
Ανοιχτοί οδοντοτοί τροχοί Shell Malleus OGH
Συρματόσχοινα και αλυσίδες Shell Malleus GL
Στρόβιλοι Shell Turbo T, Shell Turbo GT
Αεροσυμπιεστές Shell Corena, Shell Corena AP,
Shell Corena AS, Shell Corena D
Μετασχηματιστές Shell Diala D
Ψυκτικά μηχανήματα Shell Clavus, Shell Clavus G,
Shell Clavus R, Shell Clavus SD
Συστήματα μεταφοράς θερμότητας Shell Thermia B
Γράσα Shell Alvania, Shell Albida,
Shell Retinax, Shell Stamina,
Shell Nerita
Προϊόντα προστασίας μεταλλικών επιφανειών Shell Ensis
Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων Shell Rimula Ultra,
Shell Rimula Super,
Shell Rimula X, Shell Rimula D
Λιπαντικά βενζινοκινητήρων Shell Helix Ultra, Shell Helix Plus
Shell Helix Super
Για την επιλογή του σωστού λιπαντικού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας που επικρατούν σε κάθε εφαρμογή.
Οι τεχνικές ανάγκες λίπνασης είναι πολύπλοκες και εξειδικευμένες.
Γι`αυτό στη Shell υπάρχει ειδικό Τμήμα Τεχνικών Συμβούλων, που είναι στη διάθεσή σας, για να σας υποστηρίξει με επί τόπου επισκέψεις και τεχνικές προτάσεις.
 
 
σελίδες 1 2 3 4 PREVIOUS