ΣΩΤ Δ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ - ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΚΕΝΑ - 322 00 ΠΥΛΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΗΛ. 22630 31382 - ΦΑΞ: 22630 31387
- email: info@lubricants-chemicals.gr